Multijoc futbolí billar, hockey i ping pong

55€

Taula multiple amb futbolin I varis jocs. Per nens fins a 14 anys. Poden jugar adults però és una mica millor per nens. Tot esta bé menys una portería de hockey trencada.

Riloop

El Buscador de Anuncios de Segunda Mano

Copyright © 2023